İstanbul Havadis

asdasd

Gençler hayalindeki üniversiteyi anlattı

GENÇLERE HAYALİNDEKİ ÜNİVERSİTE SORULDU. ÜNİVERSİTE TERCİHLERİNİ, ULAŞIM, YEŞİL ALAN, İMAJ, AKADEMİK BAŞARI, İŞ İMKANI, SOSYOKÜLTÜREL FAALİYET YAPISI GİBİ KRİTERLERE GÖRE BELİRLEYEN GENÇLER, “HER ÜNİVERSİTE BİR ALANDA UZMANLAŞMALI” DİYOR. ÇOĞUNLUK DA ÜNİVERSİTEYE GİRİŞTE SINAVIN KALDIRILMASINI HAYAL EDİYOR.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Gençler hayalindeki üniversiteyi anlattı
96 views
19 Ağustos 2020 - 16:40
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Üniversite tercihlerini ulaşım, yeşil alan, imaj, akademik başarı, iş imkanı, sosyokültürel faaliyet yapısı gibi kriterlere göre belirleyen gençler, “Her üniversite bir alanda uzmanlaşmalı” diyor. Çoğu genç ise üniversiteye girişte sınavın kaldırılmasını hayal ediyor.

Araştırma şirketi Areda Survey, üniversite tercih sürecinin yaşandığı şu günlerde “Hayalimdeki Üniversite Araştırması” ile çarpıcı sonuçlara ulaştı. Verilere göre, üniversite tercihlerinde ulaşım, lokasyon, akademik başarı gibi kriterler kritik önem taşıyor. Araştırmaya katılan 18-24 yaş grubu arası üniversite adayı gençlerin yüzde 25.9’u üniversiteye iş imkanı derken, yüzde 46.8’i ise “üniversite=eğitim” diyor.

Araştırmaya yüzde 50.7’si kadın, yüzde 49.3’ü ise erkek olmak üzere bin 100 kişi katılırken, 18-24 yaş grubu katılımcıların yüzde 17.9’unu oluşturdu. Kantitatif araştırma tekniklerinden CAWI ile Arede Survey PBDP’siyle gerçekleştirilen araştırmaya katılan 65 yaş üzeri katılımcılar ise yüzde 14.9 oldu. Ankete katılanların eğitim durumları da oldukça dikkat çekici. Katılımcıların yüzde 53.9’u ilkokul mezunu olurken, 26.3’ü lise, 17.6’sı lisans ve 2.2’si lisansüstü eğitim alan kişilerden oluştu. Katılımcıların yüzde 35.6’sı kendini ’ev kadını’ olarak nitelendirirken, katılımcıları yalnızca 13.2’sinin öğrenci olduğu verilere yansıdı.

“Ulaşım olanaklarını önemsiyoruz”

Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 43.9’u üniversiteye ulaşım olanaklarını önemserken, yüzde 54.2’si üniversitede eğitim veren öğretim kadrosuna önem veriyor. “Üniversitenin kamuoyundaki imajı önemlidir” bölümüne kesinlikle katılıyorum yanıtı verenlerin oranı yüzde 44.1 olurken, üniversitelerin sosyokültürel faaliyetlerini önemseyenlerin oranı 43.4 olarak verilere yansıdı.

Hocalar ve akademik başarıya dikkat

“Üniversitelerin öğretim elemanları kadrosu önemlidir” bölümüne 18-24 yaş grubunun yüzde 61.4’ü ‘kesinlikle katılıyorum’ dedi. Bu bölüme ‘kesinlikle katılıyorum’ diyen tüm katılımcıların oranı yüzde 54.2 olurken, ‘katılıyorum’ diyenler 13.3 oldu. Kararsızların oranı yüzde 16,5, katılmayanların oranı ise 4.3 olarak şekillendi. Öğretim elemanları kadrosunun önemsiz olduğunu belirtenlerin oranı ise 11.7 olarak yansıdı. ‘Üniversitenin ulusal ve uluslararası akademik başarı /sıralaması önemlidir’ bölümüne ‘kesinlikle katılıyorum’ yanıtı verenlerin oranı yüzde 51 oldu. Bu görüşe ‘katılıyorum’ yanıtı verenlerin oranı yüzde 20.4 olurken, yüzde 5.6’sı kararsız kaldı. Akademik başarıların önemli olduğuna katılmayanların oranı yüzde 2.6 olurken, kesinlikle katılmayanların oranı ise yüzde 20.5 olarak verilere yansıdı.

Lokasyon, ulaşım ve yeşil vurgusu

“Üniversite kampüsü yerleşim yeri sizce nerede olmalıdır?” sorusuna katılımcıların yüzde 68’i ’kent merkezinde olmalıdır’ yanıtını verirken, yüzde 32’si ise şehir merkezi dışında olmalıdır diye cevapladı. Araştırmada yer alan ‘Üniversiteye ulaşım olanakları önemlidir’ bölümüne ‘kesinlikle katılıyorum’ diyenlerin oranı yüzde 43.9 olurken, ‘katılıyorum’ diyenler yüzde 26,3 oldu. Bu konuda kararsız olanların oranı yüzde 2,5 olurken, ‘katılmıyorum’ şeklinde yanıt verenlerin oranı yüzde 1.4 olarak belirlendi. Kesinlikle katılmayanların oranı ise yüzde 25.9 ile dikkat çekti.

Üniversitede yeşil ve çevreci kampusun önemli olduğunu savunanların oranı ise 51.3 olurken, bu görüşe katılanların oranı 17.8 oldu. Kararsızların oranı 7, katılmayanların oranı 4.6, kesinlikle katılmayanların oranı ise 19.2 olarak açıklandı.

Üniversitenin bulunduğu kentin önemli olduğunu savunanların oranı yüzde 26.7 olurken, bu görüşe katılanların oranı yüzde 21.8 olarak şekillendi. Şehir konusunda kararsız olanların oranı yüzde 8, şehrin önemli olduğuna katılmayanların oranı 22,3, kesinlikle katılmayanların oranı ise 21.2 oldu.

İmaj da kritik önemde

“Üniversitelerin kamuoyundaki imajı önemlidir” bölümüne kesinlikle katılıyorum yanıtı verenlerin oranı yüzde 44.1 olurken, bu bölüme katılıyorum şeklinde yanıt verenlerin oranı yüzde 18.9 oldu. Bu bölüme katılmıyorum şeklinde yanıt verenlerin oranı yüzde 19.9, kesinlikle katılmıyorum diyenler ise yüzde 6.9 oldu. Kararsızların oranı 10.2’de kaldı.

Araştırmada yer alan “Üniversitedeki sosyo-kültürel faaliyetler önemlidir” bölümüne kesinlikle katılıyorum yanıtı verenlerin oranı 43.4 olurken, bu orana katılıyorum diyenlerin oranı yüzde 25,2 oldu. Kesinlikle katılmıyorum diyenlerin oranı yüzde 7.1, katılmıyorum diyenlerin oranının 16.4 olduğu araştırmada kararsızların oranı yüzde 7.9 oldu.

Hocalar ve akademik başarıya dikkat

“Üniversitelerin öğretim elemanları kadrosu önemlidir” bölümüne ‘kesinlikle katılıyorum’ diyenlerin oranı yüzde 54.2 olurken, ‘katılıyorum’ diyenler 13.3 oldu. Kararsızların oranı yüzde 16,5, katılmayanların oranı ise 4.3 olarak şekillendi. Öğretim elemanları kadrosunun önemsiz olduğunu belirtenlerin oranı ise 11.7.

“Üniversitenin ulusal ve uluslararası akademik başarı /sıralaması önemlidir” bölümüne ‘kesinlikle katılıyorum’ yanıtı verenlerin oranı yüzde 51 oldu. Bu görüşe katılıyorum yanıtı verenlerin oranı yüzde 20.4 olurken, yüzde 5.6’sı kararsız kaldı. Akademik başarıların önemli olduğuna katılmayanların oranı yüzde 2.6 olurken, kesinlikle katılmayanların oranı ise yüzde 20.5 olarak verilere yansıdı.

Her ilde her bölüm olsun

“Her ilde üniversite olmasını destekliyorum” bölümüne kesinlikle katılıyorum yanıtı verenlerin oranı yüzde 35.2 olurken, katılıyorum diyenlerin oranı yüzde 19.3 oldu. Bu bölüme kesinlikle katılmıyorum diyenlerin oranı yüzde 32.4, katılmıyorum diyenlerin oranı ise yüzde 8 olarak şekillendi. Kararsızların oranı 5.1’de kaldı.

Araştırmada yer alan ‘Üniversitelerde her bölümün açılmasını destekliyorum’ kısmına ‘kesinlikle katılıyorum’ diyenlerin oranı yüzde 35.6 olurken, ‘katılıyorum’ diyenlerin oranı ise 17.5 oldu. Bu bölüme ‘kesinlikle katılmıyorum’ diyenlerin oranı yüzde 28.7 olarak verilere yansırken, katılmıyorum diyenler 7.9’da kaldı. Kararsızların oranı ise yüzde 10.3

Üniversiteler uzmanlaşabilir

Araştırmada “Her üniversitenin bir alanda uzmanlaşmasını destekliyorum (Örneğin Cerrahpaşa Tıp, Ankara Hukuk gibi…) bölümüne kesinlikle katılıyorum diye yanıt verenlerin oranı yüzde 37.7 oldu. Bu bölüme katılıyorum diyenlerin oranı yüzde 26.4 olurken, kesinlikle katılmıyorum diyenlerin oranı yüzde 21.7, katılmıyorum diyenlerin oranı 4.2 oldu. Kararsızların oranı da yüzde 10 oldu.

Üniversiteliler “sınav kalkmasın” diyor

Üniversite sınavının kaldırılmasını talep eden vatandaşların oranı yüzde 58.2 olurken, kaldırılmamalı diyenlerin oranı ise yüzde 41.8 oldu. Sınavın kaldırılmasını yüzde 69.1 oranıyla en çok kadınlar isterken, erkeklerin yüzde 53’ü sınavın kaldırılmasını istemiyor. Sınavın kaldırılmasını isteyen vatandaşların yüzde 69.8’i ilkokul mezunu olurken, kaldırılmamalı diyenlerin yüzde 51.8’i ise lisans mezunu.

Erkeklerin tercihi yüz yüze eğitim

Araştırmada yer alan “Hangi eğitim sisteminden yararlanmak istersiniz?” sorusuna katılımcıların yüzde 77.3’ü yüz yüze yanıtı verirken, yüzde 22.7’si uzaktan eğitimi tercih ediyor. Yüz yüze eğitimi tercih edenlerin yüzde 90.4’ü erkeklerden oluşurken, bu oran kadınlarda yüzde 64.6 oldu. Kadınlar uzaktan eğitimin yararlı olacağı kanaatinde olduklarını dile getirdi. Araştırmaya göre uzaktan eğitimi tercih eden kadınların oranı yüzde 35.4 olurken, erkeklerin oranı yüzde 9.6 olarak verilere yansıdı.

Eğitim diyen de var iş diyen de

“Sizler için üniversite öncelikle hangisini ifade eder” bölümüne eğitim diyenlerin oranı yüzde 60 olurken, bu oranı yüzde 29.4 ile iş imkanı, yüzde 4.4 ile özgürlük, 4.2 ile yurt ve 1.9 ile kampüs izledi. Araştırmaya katılan kadınların yüzde 42.8’i üniversiteyi iş imkanı olarak görürken, erkeklerin yüzde 72.3’ü üniversiteye ’eğitim’ gözüyle bakıyor. Ankete katılan 18-24 yaş grubu arası üniversite adayı gençlerin yüzde 25.9’u üniversiteye iş imkanı derken, yüzde 46.8’i ise üniversite=eğitim diyor.

“Gündüz eğitimi tercih ediyoruz”

Araştırmaya göre birinci öğretim olmak isteyenlerin oranı yüzde 86.8 olurken, ikinci öğretim olmak isteyenlerin oranı ise yüzde 13.2 oldu. Araştırmaya katılan kadınların yüzde 95.7’si birinci öğretimde eğitim almak isterken, erkeklerin yüzde 77.8’i de birinci öğretime gitmeyi doğru buluyor. 18-24 yaş grubu gençlerin yüzde 76.7’si tercihini birinci öğretimden yana yaparken, ikinci öğretim diyenlerin oranı 23.3 oldu.

Katılımcıların yüzde 62’si üniversite eğitiminin müfredata bağlı olmasını isterken, yüzde 38’i kredi tamamlama sisteminin getirilerek daha esnek bir yolun izlenmesini arzu ediyor.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
REKLAM ALANI

(336x280px)

Anasayfa Sağ Bloka Esnek veya Sabit ölçülerde SINIRSIZ reklam alanını şablon olarak ekleyebilirsiniz. Şuan örnek olarak sadece 2 reklam kullanıldı.
POPÜLER FOTO GALERİLER

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.